Ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn: - X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện. - Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện. - X tác dụng với Z thì có khí bay ra. Các dung dịch X, Y, Z lần lượt chứa

【C20】Lưu lạiBa dung dịch X, Y, Z thỏa mãn:
- X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện.
- Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện.
- X tác dụng với Z thì có khí bay ra.
Các dung dịch X, Y, Z lần lượt chứa
Đáp án:
X tác dụng với Z thì có khí bay ra → thấy các đáp án A, B, D nếu cho X tác dụng với Z đều không sinh ra khí → Đáp án C.

NaHCO3(X) + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + NaOH + H2O

Ba(OH)2 + KHSO4 → BaSO4↓ + KOH + H2O

2NaHCO3 + 2KHSO4 → Na2SO4+ K2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!