Hoà tan hỗn hợp bột gồm CaO, Al2O3, CuO vào nước dư thì thu được dung dịch X và còn lại chất rắn Y không tan. Nung Y rồi dẫn khí CO dư đi qua, được chất rắn G. G tan một phần trong dung dịch NaOH dư. Vậy thành phần của dung dịch X, chất rắn G là

【C7】Lưu lạiHoà tan hỗn hợp bột gồm CaO, Al2O3 CuO vào nước dư thì thu được dung dịch X và còn lại chất rắn Y không tan. Nung Y rồi dẫn khí CO dư đi qua, được chất rắn G. G tan một phần trong dung dịch NaOH dư. Vậy thành phần của dung dịch X, chất rắn G là
Đáp án:
G tan một phần trong NaOH dư nên Y còn dư $Al_2O_3$

$CaO, Al_2O_3,CuO + H_2O \Rightarrow Ca(AlO_2)_2(X); Y: Al_2O_3,CuO$

$Al_2O_3,CuO + CO \Rightarrow G: Al_2O_3,Cu$

Chọn B

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!