Các kim loại Al, Mg, Fe, Cu được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T, trong đó: + X và Z bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. + Z khử được oxit của X thành kim loại ở nhiệt độ cao. + T chỉ khử được ion X3+ trong dung dịch thành ion X2+. Các kim loại Al, Mg, Fe, Cu được kí hiệu tương ứng là

【C8】Lưu lạiCác kim loại Al, Mg, Fe, Cu được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T, trong đó:
+ X và Z bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
+ Z khử được oxit của X thành kim loại ở nhiệt độ cao.
+ T chỉ khử được ion X3+ trong dung dịch thành ion X2+.
Các kim loại Al, Mg, Fe, Cu được kí hiệu tương ứng là
Đáp án:
608621[LG].png

CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA VÔ Cơ

Dạng: 3.1. [MỘT SỐ CHỦ ĐỂ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NÂNG CAO] SƠ ĐỒ - DÃY CHUYẾN HÓA - Dãy chuyển hóa dạng diễn giải
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!