Quần thể đậu Hà lan có 2000 cây, trong đó cây hoa đỏ (AA) có 500 cây, cây hoa đỏ (Aa) có 1000 cây còn lại là cây hoa trắng (aa). tần số alen A và a lần lượt là

【C22】Lưu lạiQuần thể đậu Hà lan có 2000 cây, trong đó cây hoa đỏ (AA) có 500 cây, cây hoa đỏ (Aa) có 1000 cây còn lại là cây hoa trắng (aa). tần số alen A và a lần lượt là
Đáp án:
Đáp án B
Tần số kiểu gen AA = 500 : 2000 = 0,25
Tần số kiểu gen Aa = 1000 : 2000 = 0,5
Tần số kiểu gen aa = 1 - 0,5 - 0,25 = 0,25
Quần thể có cấu trúc: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa = 1
Tần số alen A = 0,25 + $\frac{0,5}{2}$ = 0,5
Tần số alen a = 1 - 0,5 = 0,5

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!