Quần thể P0 có 100% kiểu gen Aa ngẫu phối 2 thế hệ. Tần số kiểu gen AA trong quần thể là:

【C23】Lưu lạiQuần thể P0 có 100% kiểu gen Aa ngẫu phối 2 thế hệ. Tần số kiểu gen AA trong quần thể là:
Đáp án:
Đáp án A
P: 100%Aa
Tần số alen của quần thể ban đầu là: A = a = 0,5
Sau 2 thế hệ ngẫu phối quần thể ở trạng thái cân bằng.
Tần số kiểu gen AA = $0,{{5}^{2}}$ = 0,25 = 1/4

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!