Quần thể sinh vật nào sau đây có thành phần kiểu gen không ở trạng thái cân bằng di truyền?

【C24】Lưu lạiQuần thể sinh vật nào sau đây có thành phần kiểu gen không ở trạng thái cân bằng di truyền?
Đáp án:
Đáp án D
Quần thể ban đầu có cấu trúc xAA : yAa : zaa = 1 cân bằng khi x.z $={{\left( \frac{y}{2} \right)}^{2}}$
Trong các quần thể trên chỉ có D không cân bằng vì 0,25. 0,36 khác ${{\left( \frac{0,39}{2} \right)}^{2}}$

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!