Ở người , tính trạng nhóm máu A, B, O do một gen có 3 alen IA, IB, IO quy định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O;39% số người mang nhóm máu B.Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?

【C25】Lưu lạiỞ người , tính trạng nhóm máu A, B, O do một gen có 3 alen IA IB, IO quy định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O;39% số người mang nhóm máu B.Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?
Đáp án:
Đáp án C
IO=0,5 ; tần số người có nhóm máu B = IB^2 + 2 × IB × IO = 0,39 → IB = 0,3 → IA = 0,2
→ một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A có thể là 0,04IAIA: 0,2IAIO
→ cho giao tử 0,14IA: 0,1IO→ IO = xác suất để người con này mang nhóm máu O là 25/144
→ xác suất sinh con giống bố mẹ là 119/144

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!