Theo định luật Hacđi-Vanbec, có bao nhiêu quần thể dưới đây dạng ở trạng thái cân bằng di truyền? I. 0,4AA : 0,4Aa : 0,1aa. II. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. III. 100%Aa. IV. 100%AA. V. 0,7744AA : 0,2112Aa : 0,0144aa. VI. 100%aa.

【C6】Lưu lạiTheo định luật Hacđi-Vanbec, có bao nhiêu quần thể dưới đây dạng ở trạng thái cân bằng di truyền?
I. 0,4AA : 0,4Aa : 0,1aa.
II. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.
III. 100%Aa.
IV. 100%AA.
V. 0,7744AA : 0,2112Aa : 0,0144aa.
VI. 100%aa.
Đáp án:
Đáp án A
- Quần thể cân bằng là những quần thể có cấu trúc 100%AA, 100%aa
- Với quần thể có cấu trúc xAA : yAa : zaa = 1 cân bằng khi x.z = ${{\left( \frac{y}{2} \right)}^{2}}$
→ Trong các quần thể trên, chỉ có quần thể 2, 4, 5, 6 cân bằng

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!