Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

【C8】Lưu lạiỞ người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:
Đáp án:
Đáp án C
Ta có: aa = 0,04% = 0,0004 → a = 0,02
Tần số alen A = 1 - 0,02 = 0,98
Quần thể người cân bằng có cấu trúc: $0,{{98}^{2}}$ AA : 2.0,98.0,02 Aa : $0,{{02}^{2}}$ aa hay 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd = 1.

Chuyên đề 9: Di truyền quần thể

Dạng: 4.3 [Quần thể ngẫu phối] Đề số 3

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!