Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là và . Hệ thức tính biên độ A của dao động tổng hợp hai dao động trên là

【C1】Lưu lạiHai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là  và  . Hệ thức tính biên độ A của dao động tổng hợp hai dao độHai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là  và  . Hệ thức tính biên độ A của dao động tổng hợp hai dao độ. Hệ thức tính biên độ A của dao động tổng hợp hai dao động trên là
Đáp án:
10e.png

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!