Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: , . Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức nào sau đây là đúng?

【C2】Lưu lạiCho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: , . Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác đị Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: , . Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác đị. Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức nào sau đây là đúng?
Đáp án:

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!