Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là và Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng

【C12】Lưu lạiMột vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là    và   GọiMột vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là    và   Gọi Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng
Đáp án:
Hai dao động vuông pha $A^2 =A_1^2+A_2^2 $

$E = \dfrac{1}{2}m\omega ^2 A^2 \rightarrow m = \dfrac{2E}{\omega ^2 (A_1^2 +A_2^2) }$

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!