Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 10 cm, A2 = 6 cm và lệch pha nhau φ. Dao động tổng hợp của hai dao động này có thể có biên độ bằng:

【C22】Lưu lạiHai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 10 cm, A2 = 6 cm và lệch pha nhau φ. Dao động tổng hợp của hai dao động này có thể có biên độ bằng:
Đáp án:
Ta luôn có:
$|A_1 - A_2| \leq A \leq A_1 + A_2 \Rightarrow 4 \leq A \leq 16 $

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!