Cho hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình:(x_1) = 6cos ( (omega t + (varphi _1)) ) cm;(x_2) = 8cos ( (omega t + (varphi _2)) ). Biên độ lớn nhất của dao động tổng hợp là

【C27】Lưu lạiCho hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình:${x_1} = 6\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)$ cm;${x_2} = 8\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right).$ Biên độ lớn nhất của dao động tổng hợp là
Đáp án:
HD:
Khi 2 dao động thành phần cùng pha với nhau thì dao động tổng hợp có biên độ lớn nhất:

A = A1 + A2 = 6 + 8 = 14 cm.

Chọn D.

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!