Có hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f, với biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1 = 3 cm, φ1 = 0; A2 = 3 cm và φ2 = π/3 . Xác định biên độ dao động tổng hợp?

【C28】Lưu lạiCó hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f, với biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1 = 3 cm, φ1 = 0; A2 = 3 cm và φ2 = π/3 . Xác định biên độ dao động tổng hợp?
Đáp án:

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!