Cho hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình x1 = Acos(ωt + φ1) và x2 = Acos(ωt + φ2). Kết quả nào sau đây không chính xác khi nói về biên độ dao động tổng hợp A0:

【C31】Lưu lạiCho hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình x1 = Acos(ωt + φ1) và x2 = Acos(ωt + φ2). Kết quả nào sau đây không chính xác khi nói về biên độ dao động tổng hợp A0:
Đáp án:

Ta có: $A_0 = \sqrt[]{A^2 +A^2 +2A^2 cos \Delta \varphi}$


Từ đây ta dễ dàng thấy được đáp án C ko thỏa mãn.

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!