Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1 = Acos(ωt + φ) cm và x2 = 2Acos(ωt – π/4)cm. Biên độ dao động của vật đạt giá trị 3A khi:

【C33】Lưu lạiMột vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1 = Acos(ωt + φ) cm và x2 = 2Acos(ωt – π/4)cm. Biên độ dao động của vật đạt giá trị 3A khi:
Đáp án:

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!