Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là :x=6cos(10t+π/6) và x=8sin(10t-π/3) . Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ

【C35】Lưu lạiCho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là :x=6cos(10t+π/6) và x=8sin(10t-π/3) . Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ
Đáp án:
+)Ở bài tập này các bạn chú ý phải đổi 2 dao động về cùng dạng sin (hoặc cos) sau đó mới tiến hành tổng hợp.
$x_2 = 8 cos ( 10t - \frac{5.\pi}{6})$
$\Rightarrow$ 2 dao động thành phần dao động ngược pha nhau
$\Rightarrow$Dao động tổng hợp có biên độ là:
$A=|A_1-A_2| = 2cm$
$\Rightarrow$Chọn đáp án C

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!