Cho hai dao động điều hò cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: x1 = A1.cos(ωt + φ1)(cm) và x2 = A2.cos(ωt + φ2)(cm). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị nhỏ nhất khi độ lệch pha của hai dao động thành phần có giá trị nào sau đây?

【C9】Lưu lạiCho hai dao động điều hò cùng phương, cùng tần số có phương trình như sau: x1 = A1.cos(ωt + φ1)(cm) và x2 = A2.cos(ωt + φ2)(cm). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị nhỏ nhất khi độ lệch pha của hai dao động thành phần có giá trị nào sau đây?
Đáp án:

Chủ đề 24. TỐNG HỢP DAO ĐỘNG [DAO ĐỘNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 1: Lý thuyết, các công thức cơ bản

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!