Biết hàm số y = f( x ) có f'( x ) = 3(x^2) + 2x + m, f( 2 ) = 1 và đồ thị của hàm số y = f( x ) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng - 5. Hàm số f( x ) là

【C2】Lưu lạiBiết hàm số $y = f\left( x \right)$ có $f'\left( x \right) = 3{x^2} + 2x + m$, $f\left( 2 \right) = 1$ và đồ thị của hàm số $y = f\left( x \right)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $ - 5$. Hàm số $f\left( x \right)$ là
Đáp án:

Chủ đề 3. BÀI TOÁN TÌM HẰNG SỐ C

Dạng: Dạng toán tổng hợp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!