F( x ) là một nguyên hàm của hàm số f( x ) = 3(x^2) + frac(1)((2x + 1)). Biết F( 0 ) = 0,F( 1 ) = a + frac(b)(x)ln 3, trong đó a, b, c là các số nguyên dương và frac(b)(c) là phân số tối giản. Khi đó giá trị biểu thức a + b + c bằng

【C3】Lưu lại$F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = 3{x^2} + \frac{1}{{2x + 1}}$. Biết $F\left( 0 \right) = 0,F\left( 1 \right) = a + \frac{b}{x}\ln 3$, trong đó $a, b, c$ là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Khi đó giá trị biểu thức $a + b + c$ bằng
Đáp án:
1.png

Chủ đề 3. BÀI TOÁN TÌM HẰNG SỐ C

Dạng: Dạng toán tổng hợp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!