Cho F( x ) là một nguyên hàm của hàm số f( x ) = frac((2x + 1))(((x^4) + 2(x^3) + (x^2))) trên khoảng ( (0; + infty ) ) thỏa mãn F( 1 ) = frac(1)(2). Giá trị của biểu thức S = F( 1 ) + F( 2 ) + F( 3 ) + ... + F( (2019) ) bằng

【C5】Lưu lạiCho $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \frac{{2x + 1}}{{{x^4} + 2{x^3} + {x^2}}}$ trên khoảng $\left( {0; + \infty } \right)$ thỏa mãn $F\left( 1 \right) = \frac{1}{2}$. Giá trị của biểu thức $S = F\left( 1 \right) + F\left( 2 \right) + F\left( 3 \right) + ... + F\left( {2019} \right)$ bằng
Đáp án:
38.png

Chủ đề 3. BÀI TOÁN TÌM HẰNG SỐ C

Dạng: Dạng toán tổng hợp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!