Đoạn mạch điện xoay chiều RLC, trong đó R là biến trở. Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số không đổi. Khi UR = 10√3 V thì UL = 40 V, UC = 30 V. Nếu điều chỉnh biến trở cho U'R = 10 V thì U'L và U'C có giá trị

【C1】Lưu lạiĐoạn mạch điện xoay chiều RLC, trong đó R là biến trở. Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số không đổi. Khi UR = 10√3 V thì UL = 40 V, UC = 30 V. Nếu điều chỉnh biến trở cho U'R = 10 V thì U'L và U'C có giá trị
Đáp án:
Ta có $U =\sqrt[]{U^2_R +(U_L-U_C)^2} =20 V. $
$7dfrac{Z_L}{Z_C} =\dfrac{U_L}{U_C} = \dfrac{4}{3}.$
Điều chỉnh biến trở sao cho UR1= 10 V $\Rightarrow |U_L-U_C| = 10 \sqrt[]{3} V \Rightarrow U_L = 69,2V, U_C =51,9V$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!