Đặt điện áp u = U0cosωt vào 2 đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C. Đặt (omega _1) = frac(1)((sqrt (LC) )). Gọi M là điểm nằm giữa cuộn cảm và tụ điện. Để điện áp hiệu dụng UAM không phụ thuộc R thì tần số ω bằng

【C11】Lưu lại

Đặt điện áp u = U0cosωt vào 2 đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C. Đặt ${\omega _1} = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}$. Gọi M là điểm nằm giữa cuộn cảm và tụ điện. Để điện áp hiệu dụng UAM không phụ thuộc R thì tần số ω bằng

Đáp án:
$U_{AM} = \frac{U\sqrt{R^2+Z_L^2}}{\sqrt{R^2+(Z_C-Z_L)^2}}$
Không phụ thuộc R $\Rightarrow Z_C = 2Z_L \Rightarrow \omega = \frac{\omega _1}{\sqrt{2}}$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!