Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 200 V tần số f vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Biết L = frac(1)(pi ) H, C = frac((((10)^( - 4))))((4pi )) F. Giá trị của f bằng bao nhiêu để điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL không phụ thuộc vào giá trị của R.

【C12】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 200 V tần số f vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Biết $L = \frac{1}{\pi }$ H, $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{4\pi }}$ F. Giá trị của f bằng bao nhiêu để điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RL không phụ thuộc vào giá trị của R.
Đáp án:

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!