Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp theo đúng thứ tự, có R là biến trở. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos100t (V), khi đó cho R thay đổi thì thấy URL không thay đổi. Tích LC nhận giá trị nào?

【C13】Lưu lạiCho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp theo đúng thứ tự, có R là biến trở. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos100t (V), khi đó cho R thay đổi thì thấy URL không thay đổi. Tích LC nhận giá trị nào?
Đáp án:
$U_R_L=\frac{U.\sqrt[]{R^2+Z^2_L}}{\sqrt[]{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}$
Từ đây ta có R thay đổi mà $U_R_L$không đổi thì $R^2+Z^2_L=R^2+(Z_L-Z_C)^2 \Rightarrow Z_C=2Z_L \Rightarrow LC=\frac{1}{2w^2}=5.10^{-5} H.F$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!