Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cosωt (V) ( tần số không đổi) vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = (C_1) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = frac(((C_1)))(2) thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng

【C15】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều u = 100√2cosωt (V) ( tần số không đổi) vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với $C = {C_1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với $C = \frac{{{C_1}}}{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng
Đáp án:
Khi L = $C_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R không phụ thuộc R $\Rightarrow$ xảy ra cộng hưởng.
Khi $C = \frac{C_1}{2} \Rightarrow Z_{C} = 2Z_{C1} = 2Z_L \Rightarrow U_C = 2U_L$  
Ta biểu diễn trên giản đồ như hình vẽ
B03.32.jpg
Từ giản đồ $\Rightarrow U_{AN} = 100 V$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!