Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh chứa ba phần tử theo đúng thứ tự: biến trở thuần R; cuộn cảm thuần L = frac(2)(pi ) H; và tụ điện có điện dung C biến thiên. Đặt điện áp xoay chiều với biên độ 110√2 V và tần số 50 Hz lên hai đầu mạch điện. Người ta tìm được một giá trị điện dung Cs để điện áp hiệu dụng URL trên đoạn mạch chứa cả R và L không phụ thuộc vào sự thay đổi của điện trở R. Giá trị của Cs và URL lần lượt là

【C17】Lưu lạiCho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh chứa ba phần tử theo đúng thứ tự: biến trở thuần R; cuộn cảm thuần $L = \frac{2}{\pi }$ H; và tụ điện có điện dung C biến thiên. Đặt điện áp xoay chiều với biên độ 110√2 V và tần số 50 Hz lên hai đầu mạch điện. Người ta tìm được một giá trị điện dung Cs để điện áp hiệu dụng URL trên đoạn mạch chứa cả R và L không phụ thuộc vào sự thay đổi của điện trở R. Giá trị của Cs và URL lần lượt là
Đáp án:

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!