Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C = frac((((10)^( - 4))))(pi ) F và điện trở R = 100 Ω. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức u = 100√2cos100πt (V). Để khi R thay đổi thì U (đoạn AM chứa điện trở và tụ điện) không đổi thì giá trị của độ tự cảm là

【C18】Lưu lạiCho đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }$ F và điện trở $R = 100$ Ω. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức u = 100√2cos100πt (V). Để khi R thay đổi thì U (đoạn AM chứa điện trở và tụ điện) không đổi thì giá trị của độ tự cảm là
Đáp án:
Ta có: $U_{AM} =U_{RC} =\dfrac{U.\sqrt[]{R^2 +Z^2_C}}{\sqrt[]{R^2 +(Z_L-Z_C)^2}}$
Thay đổi R để U(AM) không đổi thì: $R^2 +Z^2_C=R^2 +(Z_L-Z_C)^2 \Rightarrow Z_L=2Z_C \Rightarrow L =\dfrac{2}{\pi} H.$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!