Đặt vào điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử: tụ điện, cuộn cảm thuần và điện trở thay đổi được. Ban đầu, giá trị hiệu dụng của điện áp đo được trên các linh kiện là UR = 60 V; UL = 120 V; UC = 60 V. Thay đổi R để điện áp hai đầu tụ điện có giá trị UC = 40 V thì điện áp hiệu dụng hai đầu R là

【C3】Lưu lạiĐặt vào điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử: tụ điện, cuộn cảm thuần và điện trở thay đổi được. Ban đầu, giá trị hiệu dụng của điện áp đo được trên các linh kiện là UR = 60 V; UL = 120 V; UC = 60 V. Thay đổi R để điện áp hai đầu tụ điện có giá trị UC = 40 V thì điện áp hiệu dụng hai đầu R là
Đáp án:
Screenshot_27.png

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!