Đặt điện áp u = Usqrt 2 cos omega t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Đoạn MB chỉ có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt (omega _1) = frac(1)((2sqrt (LC) )). Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào R thì tần số góc ω bằng

【C23】Lưu lạiĐặt điện áp $u = U\sqrt 2 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Đoạn MB chỉ có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt ${\omega _1} = \frac{1}{{2\sqrt {LC} }}$. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào R thì tần số góc ω bằng
Đáp án:
$U_{AM}=U.\sqrt{\dfrac{R^{2}+Z_{C}^{2}}{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}$
$=U\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{Z_{L}(Z_{L}-2Z_{C})}{R^{2}+Z_{C}^{2}}}}$
$U_{AM}$ không phụ thuộc R $\Leftrightarrow Z_{L}=2Z_{C}\Leftrightarrow \omega L=\dfrac{2}{\omega C} \Leftrightarrow \omega=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{LC}}=2\sqrt{2}\omega_{1}$
p/s: mẹo cứ có bài Toán R thay đổi để $ U_{X}$ không đổi thì lấy $U_{X}=U$ sau đấy xẽ giản đồ ra để tìm các đại lượng còn lại

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!