Cho mạch RLC không phân nhánh với R nằm giữa L và C. Giá trị của R có thể thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 100 V và tần số không đổi lên hai đầu mạch. Thay đổi R cho tới khi công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại, lúc đó điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thuần cảm bằng hai lần điện áp hiệu dụng trên tụ. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chỉ chứa hai phần tử R và C khi đó bằng

【C24】Lưu lạiCho mạch RLC không phân nhánh với R nằm giữa L và C. Giá trị của R có thể thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 100 V và tần số không đổi lên hai đầu mạch. Thay đổi R cho tới khi công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại, lúc đó điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thuần cảm bằng hai lần điện áp hiệu dụng trên tụ. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chỉ chứa hai phần tử R và C khi đó bằng
Đáp án:
+) R biến thiến $P_{max}$ khi $R=|Z_L-Z_C|$

+) $U_L=2U_C\Rightarrow Z_L=2Z_C\Rightarrow R=Z_C$

=> $Z=R\sqrt{2}; Z_{RC}=R\sqrt{2} \Rightarrow U_{RC}=U=100V$

=> Chọn A.

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!