Cho mạch RLC nối tiếp với R nằm giữa L và C. Giá trị của R có thể thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng U và tần số không đổi lên hai đầu mạch. Thay đổi R cho tới khi công suất đạt giá trị cực đại, lúc đó điện áp hiệu dụng trên tụ bằng một nửa điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa R và C khi đó bằng 150 V. Giá trị điện áp hiệu dụng toàn mạch là

【C25】Lưu lạiCho mạch RLC nối tiếp với R nằm giữa L và C. Giá trị của R có thể thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng U và tần số không đổi lên hai đầu mạch. Thay đổi R cho tới khi công suất đạt giá trị cực đại, lúc đó điện áp hiệu dụng trên tụ bằng một nửa điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch chứa R và C khi đó bằng 150 V. Giá trị điện áp hiệu dụng toàn mạch là
Đáp án:
$P_{max} \Rightarrow R= R_0 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{4}$
Do $U_L = 2U_C \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$
Biểu diễn trên giản đồ ta có:
B03.40.jpg
$\Rightarrow U = U_{RC} = 150 V$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!