Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh chứa ba phần tử theo đúng thứ tự: biến trở thuần R; tụ điện có điện dung C = frac((50))(pi ) μF; và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L biến thiên. Đặt điện áp xoay chiều với biên độ 120√2 V và tần số 50 Hz lên hai đầu mạch điện. Người ta tìm được một giá trị độ tự cảm LS để điện áp hiệu dụng URC trên đoạn mạch chứa cả R và C không phụ thuộc vào sự thay đổi của điện trở R. Giá trị của LS và URC lần lượt là

【C26】Lưu lạiCho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh chứa ba phần tử theo đúng thứ tự: biến trở thuần R; tụ điện có điện dung $C = \frac{{50}}{\pi }$ μF; và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L biến thiên. Đặt điện áp xoay chiều với biên độ 120√2 V và tần số 50 Hz lên hai đầu mạch điện. Người ta tìm được một giá trị độ tự cảm LS để điện áp hiệu dụng URC trên đoạn mạch chứa cả R và C không phụ thuộc vào sự thay đổi của điện trở R. Giá trị của LS và URC lần lượt là
Đáp án:

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!