Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự R, cuộn dây thuần cảm có L có thể thay đổi được và tụ điện mắc nối tiếp. M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi L = L1 thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở R không đổi và khác 0 khi R thay đổi. Khi L = L2, thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu AM không phụ thuộc vào R. Tỉ số frac(((L_1)))(((L_2))) bằng

【C28】Lưu lạiCho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự R, cuộn dây thuần cảm có L có thể thay đổi được và tụ điện mắc nối tiếp. M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi L = L1 thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở R không đổi và khác 0 khi R thay đổi. Khi L = L2 thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu AM không phụ thuộc vào R. Tỉ số $\frac{{{L_1}}}{{{L_2}}}$ bằng
Đáp án:

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!