Cho mạch RLC nối tiếp với R nằm giữa L và C, trong đó C = frac((50))(pi ) μF; L = frac(1)(pi ) H; và R có thể thay đổi. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng xác định và tần số f thay đổi được lên hai đầu mạch điện. Điều chỉnh tần số thì tìm được hai giá trị đặc biệt: khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng URL trên đoạn mạch chứa cả R và L không phụ thuộc vào sự thay đổi của R; và khi f = f2 thì điện áp hiệu dụng UR trên R không phụ thuộc vào sự thay đổi của R. Giá trị của f1 và f2 lần lượt là

【C30】Lưu lạiCho mạch RLC nối tiếp với R nằm giữa L và C, trong đó $C = \frac{{50}}{\pi }$ μF; $L = \frac{1}{\pi }$ H; và R có thể thay đổi. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng xác định và tần số f thay đổi được lên hai đầu mạch điện. Điều chỉnh tần số thì tìm được hai giá trị đặc biệt: khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng URL trên đoạn mạch chứa cả R và L không phụ thuộc vào sự thay đổi của R; và khi f = f2 thì điện áp hiệu dụng UR trên R không phụ thuộc vào sự thay đổi của R. Giá trị của f1 và f2 lần lượt là
Đáp án:
Ta có: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt[]{LC}}= \frac{1}{\sqrt[]{\frac{1}{\pi}.\frac{50}{\pi}.10^{-6}}} = 100\pi\sqrt[]{2} rad/s \Rightarrow f_0 = 50\sqrt[]{2} Hz$
Khi $f=f_1$ thì $U_{RL}$ không phụ thuộc R $\Rightarrow Z_{C1} = 2Z_{L1} \Rightarrow \frac{1}{\omega_1C}= 2\omega_1.L \Rightarrow \omega_1 = \frac{\omega_0}{\sqrt[]{2}} \Rightarrow f= \frac{f_0}{\sqrt[]{2}} = 50 Hz.$
Khi $f=f_2$ thì $U_{R}$ không phụ thuộc R $\Rightarrow Z_{C2} = Z_{L2} \Rightarrow \frac{1}{\omega_2C}= \omega_2.L \Rightarrow \omega_2 = \omega_0 \Rightarrow f= f_0= 50\sqrt[]{2} Hz.$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!