Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số bằng 50 Hz lên hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = frac(1)(pi ) H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh tụ sao cho C = C1, sau đó thay đổi biến trở R thì thấy điện áp trên hai đầu biến trở không đổi và bằng 220 V. Khi điều chỉnh tụ để C = 2C1, sau đó thay đổi R để công suất tiêu thụ toàn mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại Pmax của công suất và giá trị của R khi đó lần lượt là

【C31】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số bằng 50 Hz lên hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = \frac{1}{\pi }$ H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh tụ sao cho C = C1 sau đó thay đổi biến trở R thì thấy điện áp trên hai đầu biến trở không đổi và bằng 220 V. Khi điều chỉnh tụ để C = 2C1, sau đó thay đổi R để công suất tiêu thụ toàn mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại Pmax của công suất và giá trị của R khi đó lần lượt là
Đáp án:
Thay đổi R thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu biến trở không thay đổi thì mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng: $\rightarrow Z_L=Z_{C_1}=100\Omega$
Khi $Z_C=\dfrac{1}{2} Z_{C_1}=100\omega \rightarrow P_{max}=\dfrac{U^2}{2R}=\dfrac{U^2}{2|Z_L-Z_C|}=\dfrac{220^2}{2|100-50|}=484W$
$\rightarrow B$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!