Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh có L = frac((0,8))(pi ) H,;;C = frac((((10)^( - 4))))((0,6pi )) F và R thay đổi được. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 120sqrt 2 c(rm(os))( (100pi t) ) (V). Thay đổi R để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn nhất, giá trị đó bằng

【C33】Lưu lạiCho đoạn mạch RLC không phân nhánh có $L = \frac{{0,8}}{\pi } H,\;\;C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{0,6\pi }} F$ và R thay đổi được. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt 2 c{\rm{os}}\left( {100\pi t} \right)$ (V). Thay đổi R để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn nhất, giá trị đó bằng
Đáp án:

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!