Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = Usqrt 2 cos omega t ( trong đó U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm có cuộn cảm thuần, biến trở R và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R = R1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm, hai đầu biến trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là 120 V, 60 V và 60 V. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R = R2 = 2R1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đầu biến trở khi đó có giá trị

【C5】Lưu lạiĐặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u = U\sqrt 2 \cos \omega t$ ( trong đó U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm có cuộn cảm thuần, biến trở R và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R = R1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm, hai đầu biến trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là 120 V, 60 V và 60 V. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R = R2 = 2R1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đầu biến trở khi đó có giá trị
Đáp án:

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!