Mạch điện xoay chiều AB có uAB = 200√2cos100πt (V), gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L = frac(2)(pi ) H, tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp theo thứ tự R – L – C. Vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu đoạn R nối tiếp L. Thay đổi giá trị của R mà số chỉ của vôn kế không đổi, giá trị của C phải là

【C7】Lưu lạiMạch điện xoay chiều AB có uAB = 200√2cos100πt (V), gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm $L = \frac{2}{\pi }$ H, tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp theo thứ tự R – L – C. Vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu đoạn R nối tiếp L. Thay đổi giá trị của R mà số chỉ của vôn kế không đổi, giá trị của C phải là
Đáp án:
$U_V=\dfrac{U\sqrt{Z_L^2+R^2}}{\sqrt{(Z_L-Z_C)^2+R^2}}$
Để $U_V$ không đổi thì $Z_C=2Z_L$
$\rightarrow U_V=U$
$Z_C=2Z_L=400\Omega \rightarrow C=\dfrac{1}{Z_C.\omega}=\dfrac{10^{-4}}{4\pi}(F) $
$\rightarrow A$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!