Đặt điện áp u = 220sqrt 2 cos ( (100pi t + frac(pi )(3)) ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Độ tự cảm của cuộn cảm thuần là L = frac(2)((3pi )) H. Biết rằng, khi thay đổi giá trị của biến trở R, điện áp hai đầu đoạn mạch RL không đổi. Điện dung của tụ là

【C8】Lưu lạiĐặt điện áp $u = 220\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Độ tự cảm của cuộn cảm thuần là $L = \frac{2}{{3\pi }}$ H. Biết rằng, khi thay đổi giá trị của biến trở R, điện áp hai đầu đoạn mạch RL không đổi. Điện dung của tụ là
Đáp án:
Ta có: $U_{RL} =\dfrac{U.\sqrt[]{R^2 + Z^2_L}}{\sqrt[]{R^2 + (Z_L-Z_C)^2}}$
Thay dodoir R mà điện áp hai đầu RL không đổi như vậy ta có: $R^2 + Z^2_L = \sqrt[]{R^2 + (Z_L-Z_C)^2} \Rightarrow C =\dfrac{75}{\pi} \mu F.$

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!