Cho đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 400 Ω, đoạn mạch MN có biến trở R, đoạn mạch NB chứa tụ C. Người ta nhận thấy khi thay đổi điện trở R thì điện áp dụng giữa hai điểm A, N là UAN không thay đổi. Dung kháng ZC nhận giá trị nào sau đây?

【C10】Lưu lạiCho đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 400 Ω, đoạn mạch MN có biến trở R, đoạn mạch NB chứa tụ C. Người ta nhận thấy khi thay đổi điện trở R thì điện áp dụng giữa hai điểm A, N là UAN không thay đổi. Dung kháng ZC nhận giá trị nào sau đây?
Đáp án:
Ta có $U_{AN}=\dfrac{U\sqrt[]{R^2+Z^2_L}}{\sqrt[]{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}=\dfrac{U}{\sqrt[]{1+\dfrac{Z_C^2-2Z_LZ_C}{R^2+Z_L^2}}}$
Để khi thay đổi R mà hiệu điện thế hai đầu AN không đổi thì khi đó ta phải có $\dfrac{Z_C^2-2Z_LZ_C}{R^2+Z_L^2}=0 \Rightarrow Z_C.(Z_C-2Z_L)=0\Rightarrow Z_C=2Z_L =800\Omega$
$\Rightarrow$Chọn đáp án B

Chủ đề 10: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU – R BIẾN THIÊN [ĐIỆN XOAY CHIỀU]

Dạng: Dạng 4: Một số dạng bài khác liên quan đến R biến thiên

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!