Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A và B cách nhau một đoạn 12 cm, dao động cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Gọi M là một điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB , cách trung điểm O của AB một đoạn MO = 8 cm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là 1,6 cm. Trong đoạn OM, số điểm dao động ngược pha với dao động của nguồn là :

【C12】Lưu lạiTại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A và B cách nhau một đoạn 12 cm, dao động cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Gọi M là một điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB , cách trung điểm O của AB một đoạn MO = 8 cm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là 1,6 cm. Trong đoạn OM, số điểm dao động ngược pha với dao động của nguồn là :
Đáp án:
$AM=\sqrt{MO^2+AO^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10cm$
Số điểm dao động ngược pha trên OM
$6<(k+0,5)\lambda<10 \rightarrow 3,25Vậy có 2 điểm thỏa mãn
$\rightarrow A$

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!