Trên mặt nước có 2 nguồn phát sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 0,8cm. Gọi C là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB 8cm. Số điểm dao động vuông pha với nguồn trên đoạn CO là:

【C14】Lưu lạiTrên mặt nước có 2 nguồn phát sóng giống nhau A và B cách nhau 12cm dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 0,8cm. Gọi C là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB 8cm. Số điểm dao động vuông pha với nguồn trên đoạn CO là:
Đáp án:

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!