Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng đồng bộ S1 và S2 cách nhau 13 cm, đang dao động điều hòa theo phương trình u = 3cos(40πt) cm trên phương vuông góc với mặt chất lỏng. Tốc độ truyền sóng là 60 cm/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Gọi O là trung điểm của S1S2 và M là một điểm trên mặt chất lỏng thuộc đường trung trực của S1S2. Biết rằng phần tử môi trường tại M dao động cùng pha với phần tử môi trường tại O. Khoảng cách gần nhất giữa M và O bằng

【C16】Lưu lại
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng đồng bộ S1 và S2 cách nhau 13 cm, đang dao động điều hòa theo phương trình u = 3cos(40πt) cm trên phương vuông góc với mặt chất lỏng. Tốc độ truyền sóng là 60 cm/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Gọi O là trung điểm của S1S2 và M là một điểm trên mặt chất lỏng thuộc đường trung trực của S1S2. Biết rằng phần tử môi trường tại M dao động cùng pha với phần tử môi trường tại O. Khoảng cách gần nhất giữa M và O bằng
Đáp án:

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!