Hai nguồn sóng S1, S2 trên mặt nước cách nhau 3 cm, dao động giống hệt nhau với tần số bằng 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s. Khoảng cách từ trung điểm I của đoạn S1S2 tới điểm gần nhất trên đường trung trực của S1S2 dao động cùng pha với I là

【C19】Lưu lạiHai nguồn sóng S1 S2 trên mặt nước cách nhau 3 cm, dao động giống hệt nhau với tần số bằng 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,2 m/s. Khoảng cách từ trung điểm I của đoạn S1S2 tới điểm gần nhất trên đường trung trực của S1S2 dao động cùng pha với I là
Đáp án:
$\lambda =0,2 cm.$

Phương trình sóng của một điểm trên đường trung trực của S1S2:

$u_M=2Acos(wt-2\pi.\dfrac{d}{\lambda}), (d=S_1M=S_2M)$

$u_I=2Acos(wt-2\pi.\dfrac{S_1S_2}{2\lambda})=2Acos(wt-15\pi)=2Acos(wt-\pi)$

M cùng pha với I khi $\Delta \varphi =2\pi.\dfrac{d}{\lambda}-\pi =k2\pi \Rightarrow d=\dfrac{\lambda}{2} +k\lambda, d > S_1I =1,5 \Rightarrow k > 7 $

$\Rightarrow d_{min}=1,7 (k=8) \Rightarrow MI =\sqrt[]{d^2-S_1I^2}=0,8 cm$

→ Chọn B.

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!