Ba điểm A, B, C trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh bằng 9 cm. A, B là hai nguồn phát sóng giống nhau, sóng tạo ra có bước sóng là 0,9 cm. Điểm M trên trung trực của AB M thuộc miền trong tam giác dao động cùng pha với C, gần C nhất cách C một đoạn là d. Giá trị của d là:

【C23】Lưu lạiBa điểm A, B, C trên mặt nước là ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh bằng 9 cm. A, B là hai nguồn phát sóng giống nhau, sóng tạo ra có bước sóng là 0,9 cm. Điểm M trên trung trực của AB M thuộc miền trong tam giác dao động cùng pha với C, gần C nhất cách C một đoạn là d. Giá trị của d là:
Đáp án:
C nằm trên đường trung trực của AB →Pha dao động của phần tử sóng tại C
là $\varphi_C=\frac{2\pi.AC}{\lambda}$
Pha dao động của phần tử M thuộc đường trung trực của AB là $\varphi _M=\frac{2\pi.d}{\lambda}$
Sóng tại C cùng pha với sóng tại M $\Rightarrow \Delta \varphi =\varphi_M-\varphi_C=k2\pi \Rightarrow \frac{2\pi.d}{\lambda}=20\pi+k2\pi \Rightarrow d=10\lambda+k\lambda =9+0,9k $
Xét trường hợp $d > AC \Rightarrow k > 0 \Rightarrow d_{min}=9,9 (k=1) \Rightarrow MC_{min}=\sqrt[]{d^2_{min}-(AB/2)^2}-\sqrt[]{AC^2-(AB/2)^2}=1,024 cm$
Xét trường hợp $d < AC \Rightarrow k < 0 \Rightarrow d_{max}=8,1 cm \Rightarrow MC_{min}=\sqrt[]{d^2_{max}-(AB/2)^2}-\sqrt[]{AC^2-(AB/2)^2}=1,059 cm$
M thuộc miền trong tam giác ABC →MC min =1,059 cm

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!