Hai mũi nhọn A, B cách nhau 8 cm gắn vào đầu một cần rung có tần số f = 100 Hz, đặt chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 0,8 m/s. Hai nguồn A, B dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình uA = uB = acos(ωt) cm. Biết phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều A, B một khoảng d = 8 cm là uM = 2acos(200πt - 20π) cm. Hãy tìm trên đường trung trực của AB hai điểm M1 và M2 gần M nhất dao động cùng pha với M. Chọn đáp án đúng:

【C25】Lưu lạiHai mũi nhọn A, B cách nhau 8 cm gắn vào đầu một cần rung có tần số f = 100 Hz, đặt chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 0,8 m/s. Hai nguồn A, B dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình uA = uB = acos(ωt) cm. Biết phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều A, B một khoảng d = 8 cm là uM = 2acos(200πt - 20π) cm. Hãy tìm trên đường trung trực của AB hai điểm M1 và M2 gần M nhất dao động cùng pha với M. Chọn đáp án đúng:
Đáp án:
Ta có phương trình dao động của một điểm trên đường trung trực của AB là:
$u_N =2A cos(200 \pi.t -\dfrac{2\pi .d}{\lambda} ) cm$


N cùng pha với M khi đó ta có: $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi.d}{\lambda} =2k.\pi \Rightarrow d=k.\lambda.$


Xét trường hợp N nằm trong đoạn từ M tới trung trực khi đó ta có đưojc: $d < d_M \Rightarrow k < 10 \Rightarrow MN_{min}=\sqrt[]{8^2 -7,2^2}$


Xét trường hợp N nằm ngoài đoạn từ M tới trung trực khi đó ta có đưojc: $d > d_M \Rightarrow k > 10 \Rightarrow MN_{min}=\sqrt[]{8,8^2 -8^2}$

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!