Ba điểm A, B, C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giac đều có cạnh 16 cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình u1 = u2 = 2cos(20πt) cm. Sóng truyền trên mặt nước không suy giảm biên độ và có vận tốc bằng 20 cm/s. Điểm M là trung điểm của AB. Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC (không tính C) là

【C27】Lưu lạiBa điểm A, B, C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giac đều có cạnh 16 cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình u1 = u2 = 2cos(20πt) cm. Sóng truyền trên mặt nước không suy giảm biên độ và có vận tốc bằng 20 cm/s. Điểm M là trung điểm của AB. Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC (không tính C) là
Đáp án:
+Bước sóng :  image065.gif
+ Gọi N là điểm nằm trên đoạn MC cách A và B một khoảng d với AB/2 = 8(cm) ≤  d < AC = 16(cm).
+ Phương trình sóng tổng hợp tại N :  image069.gif
+ Phương trình sóng tổng hợp tại C :  image071.gif
+ Điểm N dao động cùng pha với C : image073.gif
 image075.gifCó 4 điểm dao động cùng pha với C.

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!