Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A,B đặt hai nguồn sóng kết hợp với cùng phương trình là u = 2cos20πt (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Vận tốc sóng truyền trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Một điểm M trên mặt chất lỏng dao động với biên độ cực đại cách AB một đoạn 4 cm. Giữa M và đường trung trực của AB có 1 gợn lồi. Khi dịch nguồn sóng tại B trên đường nối A và B đến điểm C cách B 8,246 cm thì M vẫn dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AC tăng thêm 2 gợn lồi. Điểm I nằm trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với nguồn tại A sẽ cách AB một đoạn ngắn nhất gần giá trị nào nhất?

【C28】Lưu lạiTrên mặt chất lỏng tại hai điểm A,B đặt hai nguồn sóng kết hợp với cùng phương trình là u = 2cos20πt (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Vận tốc sóng truyền trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Một điểm M trên mặt chất lỏng dao động với biên độ cực đại cách AB một đoạn 4 cm. Giữa M và đường trung trực của AB có 1 gợn lồi. Khi dịch nguồn sóng tại B trên đường nối A và B đến điểm C cách B 8,246 cm thì M vẫn dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AC tăng thêm 2 gợn lồi. Điểm I nằm trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với nguồn tại A sẽ cách AB một đoạn ngắn nhất gần giá trị nào nhất?
Đáp án:

Chủ đề 2. GIAO THOA SÓNG [SÓNG CƠ HỌC]

Dạng: Dạng 4: Các bài toán về pha dao động

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

Xem top 100 thành viên

Đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.


Sắp xếp
Nổi bật
Chưa có bình luận
Hãy để lại bình luận đầu tiên nhé!